Dropshipping 2.0 - manuál

Manuál > Fulfillment

Reklamace zásilky u přepravce (dodání podkladů)

Obecné zásady, co je potřeba vždy doložit! Nahlášení poškození zásilky max. do 24 hodin od převzetí, jinak je reklamace vždy neplatná!

Formulář pro reklamaci zásilky vyplňte ZDE1. Fotodokumentace

Důkladná fotodokumentace je úplným základem, je nutno požádat zákazníka o nafocení těchto snímků:

 • Zásilka zvenku – adresní strana (se štítkem)
 • Zásilka celkový pohled
 • Poškození obalu – celek i detail.

Nejlépe vyfotit i s nálepkou “křehké”, když bude na krabici.

 • Vnitřek zásilky - uložení obsahu zásilky v obalu, obal zásilky po vyjmutí obsahu, poškozená místa vyfotit tak, aby bylo zřejmé, kde jsou poškozena - celek i detail.

2. Zápis o škodě

Pokud tento dokument sepsal zákazník s přepravcem.

3. Doložit nákupní fakturu

Každý přepravce potřebuje doložit nákupní hodnotu zboží, za kolik ho vlastník pořídil. Platí pro zboží ve vašem vlastnictví.

4. Doložit prodejní fakturu

Faktura vystavená zákazníkovi při prodeji nebo dodací list.

5. Odesílatel zásilky

Odesílatelem budeme vždy my tedy společnost Gadgets House, s.r.o., se sídlem

Gadgets House, s.r.o.

nám. Winstona Churchilla 1800/2

130 00 Praha 3-Žižkov

IČ: 24280071

DIČ: CZ24280071

Dům Radost - kancelář 07/313

Zboží je odesíláno vždy z centrálního skladu:

Gadgets House, s.r.o.

Černokostelecká 2246, Hala A4

25101 Říčany

Tel. 601550370

6. Adresát zásilky

Uveďte jméno nebo název tak, jak byly uvedeny na zásilce Adresát zásilky - uveďte jméno nebo název

7. Podací číslo zásilky

Ideálně vyfocený štítek, některým přepravcům stačí sledovací číslo zásilky

8. Částku požadované náhrady škody

Částka by měla být uvedena vždy bez DPH s ohledem na vystavení škodní faktury, která se vždy vystavuje bez DPH.


9. Uznání reklamace - škodní faktura

V případě uznání reklamace přepravcem, vystavujeme my, jakožto odesílatel škodní fakturu, v této faktuře je vždy uvedeno zboží (kod, nazev, množství) a také číslo reklamované zásilky. Tato faktura je vždy vystavena bez DPH. Splatnost faktury by měla být 30 dní.

(Výjimka u GLS, není nutné vystavovat škodní fakturu, zde je vždy částka vrácena na účet nám jako odesílateli. Stačí tedy dodat veškeré podklady.)Kdo je vlastníkem zboží?

V procesu reklamování zásilky hraje důležitou roli, kdo je vlastníkem zboží, které bylo poškozeno.


Rozlišujeme 3 základní typy objednávek:

1) Fulfillmentová objednávka (FF)

V tomto případě jste jako klient vždy vlastníkem zboží. Zároveň jste vystavovatelem prodejní faktury.

Pro zahájení reklamačního procesu musíte dodat veškeré podklady:

 • fotodokumentace
 • prodejní faktura /dodací list
 • nákupní fakturu

případný zápis o škodě


2) Dropshippingová objednávka - vlastník zboží je klient

V tomto případě platí to samé co v bodě 1), jelikož jste opět vlastníkem zboží. Jediný rozdíl, zde je, že nevystavujete prodejní fakturu zákazníkovi, tuto fakturu stáhnete u nás v systému a vložíte ji do formuláře.

Pro zahájení reklamačního procesu musíte tedy opět dodat:

 • fotodokumentace
 • prodejní faktura z Dropshipping.cz
 • nákupní faktura
 • případný zápis o škodě


3) Dropshippingová objednávka - klient není vlastník zboží

V těchto případech stačí dodat tyto podklady:

 • fotodokumentace
 • prodejní faktura z Dropshipping.cz
 • případný zápis o škodě


Reklamace zásilky u jednotlivých přepravců

Instrukce k reklamaci zásilky tak, jak je poskytli jednotliví přepravci.

GLS

1. Základem je vyplnit přiložený FORMULÁŘ "Nárok na náhradu škody",

2. Dodat dokument, z něhož by přepravce poznal (a který by zároveň

potvrdil), co bylo obsahem daného balíku (např. dodací list, prodejní

faktura atp.) s vyznačením poškozených položek.

3. Dodat dokument, který by uváděl náklady na pořízení

poškozeného zboží (např. pořizovací faktura od Vašeho dodavatele

tohoto zboží, kalkulace výrobních nákladů, čestné prohlášení o

pořizovací/výrobní ceně atp.). Dodáte v případě, že jste vlastníkem zboží

4. Kopie Zápisu o škodě, byl-li sepsán, kde by bylo

potvrzeno, že balík dorazil zvenčí poškozený, popřípadě informaci, že

nebyl sepsán

5. šlo-li zboží do/ze servisu, doklad o tom, proč byla

nutná jeho oprava,

6. Fotodokumentace, na níž bude nafocen celý balík

(přepravní štítek, celý obal, výplňový materiál, celé zboží atp.).

Veškeré podklady vložte do formuláře ZDE.

Kontakt: reklamace@gls-czech.com

PPL


1. ZÁPIS O ŠKODĚ
Jde o dokument, který vystaví PPL na základě dodaných podkladů. Žádost o zápis o škodě je nutné napsat na dkonickova@ppl.cz email: "Žádám o vystavení zápisu o škodě k objednávce č…….(číslo zásilky). PPL vám tento zápis následně zašle a vy ho vložíte k nám do formuláře ZDE.

Vzor, jak vypadá takový formulář.

2. NABÝVACÍ DOKLAD KE ZBOŽÍ, ze kterého vyplývá pořizovací cena zproštěná

od všech poplatků a lze z něho posoudit Vámi požadovanou částku. Povinnost dodat máte v jen případě, že jste vlastníkem zboží.

Vpřípadě uvedení hodnoty v cizí měně, je škodu nutno přepočíst vzhledem

ke kurzovnímu lístku.

České národní banky ( www.cnb.cz ) ze dne, kdy jste zásilku předali k přepravě.


3. SERVISNÍ DOKLAD zašlete v případě, pokud je cena zboží vyšší než

30.000,-. Pokud jde o PC je servisní doklad nutný vždy.

Upozornění: U výrobků, kde doba pořízení je starší 1 rok je cena amortizována.

4. Fotodokumentace

 • Zásilka zvenku – adresní strana (se štítkem)
 • Zásilka celkový pohled
 • Poškození obalu – celek i detail.

Nejlépe vyfotit i s nálepkou “křehké”, když bude na krabici.

 • Vnitřek zásilky - uložení obsahu zásilky v obalu, obal zásilky po vyjmutí obsahu, poškozená místa vyfotit tak, aby bylo zřejmé, kde jsou poškozena - celek i detail.

Poškozené zboží prosím nelikvidujte a vyčkejte na další instrukce.

Zásilkovna

1. Fotodokumentace

2. Sl. číslo zásilky

3. Adresát

4. Nákupní faktura, pokud jste vlastníkem

5. Prodejní faktura / dodací list

6. Zápis o škodě, pokud byl sepsán

Veškeré podklady vložte ZDE

Kontaktní email: reklamace@zasilkovna.cz web: www.zasilkovna.cz

Česká pošta

1. Fotodokumentace

2. Sl. číslo zásilky

3. Adresát

4. Nákupní faktura, pokud jste vlastníkem

5. Prodejní faktura / dodací list

6. Zápis o škodě, pokud byl sepsán

Veškeré podklady vložte ZDE

Kontaktní email: info@cpost.cz