Dropshipping 2.0 - manuál

Manuál > API a dokumentace (Fulfillment.cz i Dropshipping.cz)

PHP knihovna (implementace API)

PHP knihovna (implementace API)

Kompletní aktualizovaný manuál k nalezení na oficiálních stránkách GitHubu.

 

Požadavky

 

Instalace

Pro instalaci poslední stabilní verze vložte příkaz do konzole:

 

composer require filipsedivy/dropshippingcz

 

Následně dojde k instalaci knihovny do složky vendor kde se instalují i ostatní knihovny přes composer.

 

Ve vendor složce je soubor autoload.php který slouží k načtení všech nainstalovaných knihoven nainstalovaných skrze composer.Klíčové třídy

 

Client

Jedná se o základní třídu, která vytváří rozhraní mezi službou které mapují API a mezi třídou HttpClient, která slouží jako továrna pro knihovnu Guzzle, která sestavuje požadavky na HTTP server.

 

HttpResponse

Třída HttpResponse slouží pro zpracování výstupu z Guzzle knihovny. Dokáže zpracovat výstupní požadavek a namapovat jako ORM do entity případně kolekce entit. Umožňuje takto přehledně zpracovávat data a také k nim efektivně přistupovat. Kromě převodu do ORM umožňuje vrácení pole nebo i surových dat.

 

Ukázka implementace

Ukázky implementace najdete na GitHubu ve složce examples.

https://github.com/filipsedivy/DropshippingCz/tree/master/example

 

Kontakt na vývojáře

V případě chyby nebo rady můžete se obrátit na autora knihovny a to způsobem

 

Pozn. jedná se o PHP 7.1